Ask the Library in Somali

Caawimaad Soomaali ah, soo wac ama qoraal (text) usoo dir maktabada

612-235-1339


Su’aalahaagu waa muhiim. Na weydii waxyaabaha ku saabsan:

  • Caawinta shaqada guriga iyo barashada xagaaga

  • Talooyin dhinaca akhriska ah

  • Kaararka maktabadda

  • Wi-Fi

  • Dhacdooyinka ka dhici doona khadka tooska ah iyo waqtiyada sheekooyinka

  • Buugaag, aflaan, muusig iyo joornaalada

  • Caafimaadka, waxbarashada, sharciga iyo khayraad kale oo loogu tala galay qoysaska
2 views0 comments